1. Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, a w szczególności:
  ich ewidencjonowanie, wycena, sporządzanie planów wykorzystania, egzekwowanie należności za ich wykorzystywanie, nabywanie, zbywanie, obciążanie nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 2. Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste, ustalanie i aktualizacja opłat.
 3. Opiniowanie podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Powiatu lub Województwa.
 4. Wykonywanie zadań w sprawie wywłaszczeń, ograniczeń sposobu korzystania
  z nieruchomości i odszkodowań z tych tytułów.
 5. Wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 6. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na cele szczególne.
 7. Wykonywanie zadań z zakresu zwrotu nieruchomości wywłaszczonych i wypłat odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone.
 8. Wykonywanie zadań z zakresu ustalania i wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne i tereny PKP oraz odszkodowań za grunty przejęte na Rzecz Skarbu Państwa lub JST w oparciu o decyzje ZRID.
 9. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 10. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
 11. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
 12. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 13. Regulacja nabycia nieruchomości pod drogi publiczne powiatowe w trybie ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
 14. Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości w myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności : podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym
  w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości,
  o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości powiatowej oraz o wpis w księdze wieczystej.
 15. Przygotowywanie i zawieranie umów zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 16. Sporządzanie dokumentacji i występowanie z wnioskami do wojewody o przekazanie
  mienia na rzecz Powiatu.
 17. Sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości.
 18. Sporządzanie informacji o stanie mienia powiatowego.

Pokoje

17, 19 (I piętro - pawilon B)

Godziny Pracy

poniedziałek: 7.30 - 16.00
przyjęcia stron: 9.00 - 13.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30
przyjęcia stron: 9.00 - 13.00


Pracownicy

mgr inż. Maciej Janicki - Naczelnik Wydziału

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. 17 / tel. 18 20 17 100 w. 71

 Sprawy z zakresu:

 1. aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 2. bieżące weryfikowanie i aktualizowanie listy użytkowników wieczystych,
 3. kompletowanie dokumentacji i orzekanie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
 4. prowadzenie postępowań z zakresu ustanawiania prawa użytkowania wieczystego,
 5. ustalanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Katarzyna Grajnert
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Anita Madej – Inspektor

pok. 19 / tel. 18 20 239 54
 Sprawy z zakresu:

 1. orzekanie w sprawach wywłaszczeń nieruchomości,
 2. przygotowanie materiału dowodowego w sprawach dotyczących ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w celu zakładanie i prowadzenia na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, gazów, energii elektrycznej itp.
 3. przygotowanie materiału dowodowego i orzekanie w sprawach czasowego zajęcia nieruchomości w przypadku wystąpienia siły wyższej lub w celu uniknięcia znacznej szkody, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
 4. orzekanie w sprawach o odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości,
 5. orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej,

mgr Andrzej Budz - Kierownik
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pok. 19 / tel. 18 20 239 55
 


Sprawy z zakresu:

przygotowywanie dokumentacji i orzekanie w sprawach z zakresu odszkodowań za grunty przyjęte pod drogi publiczne,

przygotowywanie dokumentacji i orzekanie w sprawach z zakresu odszkodowań za grunty przyjęte pod linie kolejowe,

prowadzenie dokumentacji z zakresu realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej,

Maria Naglak - Podinspektor

pok. 19 / tel. 18 20 239 55

Podkategorie