Regionalne Liceum Ogólnokształcące Im. Władysława Zamoyskiego

Dyrektor: mg Michał Gościej

Zespół Szkół Prywatnych Janiny Gościej
ul. Chałubińskiego 30
34-500 Zakopane
Tel. 18-20-003-07 / email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / strona:  www.szkolabetlejem.pl

Organ Prowadzący:

Michał Gościej
Ul. Jaszczurówka 23
34-500 Zakopane


Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - zaoczne

Dyrektor: mgr Michał Gościej

Zespół Szkół Prywatnych Janiny Gościej
ul. Chałubińskiego 30
34-500 Zakopane
Tel. 18-20-003-07 / email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / strona: www.szkolabetlejem.pl

Organ Prowadzący:

Michał Gościej
Ul. Jaszczurówka 23
34-500 Zakopane


Społeczne Liceum Ogólnokształcące Im. Josepha Condrada Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Dyrektor: mgr Barbara Wilczyńska

ul. Kasprusie 35 A
34-500 Zakopane
Tel. 18-20-14-747 / email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / strona: www.sto.zakopane.org.pl

Organ Prowadzący:

Samodzielne Koło Terenowe NR 67 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
ul. Kasprusie 35 A
34-500 Zakopane


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Zakopanem

Dyrektor: mgr Dominika Snakowska

ul. Nowotarska 42
34-500 Zakopane
Tel. 18-20-124-10 / email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organ Prowadzący:

Instytut Postępowania Twórczego Spółka z.o.o.
Ul. Rewolucji 1905 nr 52
90-213 Łódź
Tel. 42 29 95 601 / 42 63 15 900


Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy

Dyrektor: mgr Katarzyna Chryczyk

ul. Kamieniec 32 D
34-500 Zakopane
Tel. 18-20-662-50, 18-20-62-332 / email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organ Prowadzący:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zakopanem
ul. Kamieniec 32 D
34-500 Zakopane


Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej

Dyrektor: s. Wiktoria Maria Guzik

ul.Środkowa 186A
34-405 Białka Tatrzańska
Tel. 18-26-545-44 / email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./ strona: http://www.orwbialkatatrzanska.pl/

Organ Prowadzący:

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej Sióstr „Serafitek’’
Prowincja Oświęcimska
Plac Kościuszki 8
32-600 Oświęcim


Branżowa Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem

Dyrektor: mgr Artur Skiepko

Ul. Gimnazjalna 1
34-500 Zakopane
Tel: 018-20-68-501

Miejsce prowadzenia zajęć:
Ul. Kasprusie 35a
34-500 Zakopane
Tel. 18 206 85 01 / email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  / strona: http://www.cech.zakopane.pl/

Organ Prowadzący:

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem
Ul. Gimnazjalna 1
34-500 Zakopane


Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem

Dyrektor: mgr Artur Skiepko

Ul. Gimnazjalna 1
34-500 Zakopane
Tel: 018-20-68-501 / email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organ Prowadzący:

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem
Ul. Gimnazjalna 1
34-500 Zakopane


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna TERSEN

Dyrektor: Maria Kalińska

Jurgów 257 A
34-532 Jurgów
Tel. 661 457 709 / e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./ strona: www.tersenjurgow.pl

Organ Prowadzący:
Maria Kalińska

Liceum Ogólnokształcące Im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Dyrektor: mgr Marek Donatowicz

ul. Słoneczna 1
34-500 Zakopane
Tel. 18 2014620 / email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  strona: http://balzer.cal24.pl/


Zespół Szkół Budowlanych Im. Dr Władysława Matlakowskiego w Zakopanem

Dyrektor: mgr inż. Małgorzata Mierczak

ul. Krupówki 8
34-500 Zakopane
Tel. 018 20 144 10 / email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. strona: https://zsbzakopane.pl


Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych Im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem

Dyrektor: mgr Zdzisław Króżel

ul. Partyzantów 1/5
34-500 Zakopane
Tel. 18-20-66-846 / email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / strona: http://zsht.pl


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zakopanem

Dyrektor: mgr Anna Janas

ul. Heleny Modrzejewskiej 5
34-500 Zakopane
Tel. 18 20 639 73 / email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / strona: http://www.pppzakopane.szkolnastrona.pl/


Tatrzańskie Centrum Kultury "Jutrzenka" w Zakopanem

Dyrektor: mgr Krzysztof Jędrzejowski

ul. Grunwaldzka 3
34-500 Zakopane
Tel. 18 20 128 33 / email:: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / strona: https://www.jutrzenkaz.pl


Centrum Usług Wspólnych Powiatu Tatrzańskiego

jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek

Dyrektor: mgr Anna Rogozińska

Chramcówki 15
34-500 Zakopane
Tel. 18 20 01 001 /email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I. ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI

 1. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych
 2. Zakładanie i prowadzenie:
  • szkół ponadpodstawowych, w tym z oddziałami integracyjnymi,
  • szkół sportowych i mistrzostwa sportowego,
  • placówek oświatowo-wychowawczych, placówek pracy pozaszkolnej oraz placówek kształcenia ustawicznego,
  • poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych,
  • ośrodków szkolno-wychowawczych, w tym specjalnych dla dzieci i młodzieży,
  • placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
  • jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnych szkół i placówek publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych
 3. Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek
 4. Prowadzenie spraw związanych z nadaniem imienia szkole lub placówce oświatowej
 5. Ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych
 6. Likwidowanie szkół i placówek publicznych
 7. Łączenie szkół w zespoły, rozwiązywanie zespołów szkół
 8. Dotowanie zadań z zakresu oświaty
 9. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych (wydawanie zaświadczeń, skreślanie) oraz Wydawanie decyzji o nadaniu lub cofnięciu uprawnień szkoły publicznej
 10. Wykaz szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tatrzański
 11. Wykaz szkół i placówek niepublicznych
 12. Prowadzenie działalności edukacyjnej w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych z zakresu „wychowania w trzeźwości" i „przeciwdziałania narkomanii"
 13. Sporządzanie sprawozdań zbiorczych i statystycznych dla organów administracji rządowej
 14. Współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie edukacji
 15. Prowadzenie wychowania regionalnego
 16. Kierowanie do młodzieżowego ośrodka wychowawczego i socjoterapii
 17. Kierowanie do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i szkół specjalnych
 18. Zapewnianie nauczania indywidualnego
 19. Prowadzenie spraw dotyczących czasu pracy, organizacji pracy nauczycieli, wynikające z art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela
 20. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki
 21. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów i placówek
 22. Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tatrzański
 23. Współdziałanie z Kuratorem Oświaty, dyrektorami szkół i placówek oświatowych, oraz innymi instytucjami i placówkami oświatowymi, związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświaty w zakresie realizacji zadań oświatowych
 24. Stypendium Starosty Tatrzańskiego
 25. Realizacja programów unijnych i rządowych z zakresu oświaty


II. ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY

 1. Ochrona dóbr kultury
 2. Prowadzenie instytucji kultury
 3. Nadzór nad stowarzyszeniami
 4. Ochrona miejsc pamięci narodowej
 5. Organizacja i prowadzenie bibliotek
 6. Sprawy dotyczące organizacji imprez masowych
 7. Organizowanie i wspieranie działalności muzealniczej
 8. Wspieranie społecznego ruchu kulturalnego
 9. Wspieranie działań organizacyjnych imprez kulturalnych, krajowych i międzynarodowych
 10. Współpraca z j.s.t z kraju i z zagranicy


III. ZADANIA Z ZAKRESU SPORTU

 1. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Nadzór nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz współpraca z nimi
 3. Wspieranie działań organizacyjnych imprez sportowych, krajowych i międzynarodowych


IV. ZADANIA Z ZAKRESU PROMOCJI

 1. Współpraca z partnerskimi powiatami