Szkoła Techniczna im Św. Jana Pawła II w Kakooge w Ugandzie apeluje o pomoc przy realizacji projektu rozbudowy bazy dydaktyczno-produkcyjnej w zakresie produkcji rolno-zwierzęcej. Trzeba bowiem pamiętać, że podstawowym problemem z jakim boryka się szkolnictwo w tej części świata jest wyżywienie uczniów. Żywność w Ugandzie jest bardzo droga – dlatego Technikum w Kakooge zakupiło 50 hektarów ziemi. Obecnie wycięto już busz i uprawiana jest ziemia na obszarze ponad 20 hektarów. Zbiory z tego terenu są podstawą wyżywienia uczniów szkoły. Dzieci w Technikum imienia Świętego Jana Pawła II w Kakooge otrzymują trzy posiłki dziennie co jest ewenementem. Zazwyczaj osoby dorosłe i dzieci mogą liczyć na jeden posiłek dziennie.

Od 15 czerwca kandydaci do szkół mogą składać aplikacje poprzez stronę internetową https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/.  W naszym regionie działają trzy szkoły prowadzone przez Powiat Tatrzański: Zespół Szkół Budowlanych, I Liceum Ogólnokształcące im Oswalda Balzera i Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych wszystkie z siedzibą w Zakopanem. Ośmioklasistów zachęcamy do zapoznania się z ofertami szkół, które są dostępne na naszej stronie internetowej i do właściwego wyboru swojej przyszłości edukacyjnej. Każda z trzech szkół ma swój profil i nieco inny profil kształcenia. O tegorocznej ofercie szkół ponadpodstawowych rozmawialiśmy z Dyrektorami tych placówek – zapraszamy do zapoznania się z nimi – zarówno przez uczniów jak i rodziców.

Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych  na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzane wg. harmonogramu podanego do publicznej wiadomości przez Ministra Edukacji Narodowej w formie elektronicznej na stronie internetowej https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/

Zgodnie z ogłoszeniem MEN, rejestracja (logowanie) kandydatów  rozpocznie się 15 czerwca 2020 r.

Wszystkie informacje, znajdą Państwo na stronie internetowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z ofertą szkół prowadzonych przez Powiat Tatrzański.

Podobnie jak w latach poprzednich rekrutacja będzie prowadzona w systemie elektronicznym dostępnym na stronie www.malopolska.edu.com.pl

W przypadku zmian trybu i terminu rekrutacji w związku ze stanem epidemii koronawirusa SARS-Cov 2 będziemy informować na bieżąco.

logo powiatu

W dniu 1 kwietnia 2020 roku Zarządu Powiatu Tatrzańskiego na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 późn.zm.) oraz § 11h ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493, poz. 530) przyjął uchwałę Nr 153/12/20 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Tatrzańskiego Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

logo powiatu

W dniu 1 kwietnia 2020 roku Zarządu Powiatu Tatrzańskiego na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 późn.zm.) oraz § 11h ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493, poz. 530) przyjął uchwałę Nr 152/12/20 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele poniżej zamieszczamy decyzję Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Link do informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

ZAKOPANE. Decyzją jury pierwsze miejsca w Konkursie Jasełek GLORIA 2020 przyznano dzieciom i młodzieży z Zakopanego i Suchego. Wręczone zostały także nagrody specjalne starosty tatrzańskiego oraz proboszcza parafii p.w. św. Antoniego na Bystrem.

Dwudniowy konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem.

Jury w składzie: przewodniczący Krzysztof Trebunia- Tutka i członkowie: Joanna Staszak, o. Antoni Kluska, Rafał Gratkowski wydało następujący werdykt:

W dniu 8 stycznia br. maturzyści z Powiatu Tatrzańskiego w rytm poloneza przeszli w barwnym korowodzie Krupówkami.

Tradycyjnie od kilku lat maturzyści z czterech partnerskich powiatów: kartuskiego, świdnickiego, łowickiego i tatrzańskiego tańczą ten staropolski taniec o tej samej porze w każdym z powiatów - rozpoczynając tym samym cykl przedmaturalnych przygotowań.

Pomysłodawcą tego wydarzenia jest Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy.

Wszystkim tegorocznym Maturzystom życzymy powodzenia.

Już po raz 12 przyznane zostały stypendia Starosty Tatrzańskiego dla najzdolniejszych absolwentów szkół średnich prowadzonych przez Powiat Tatrzański, w roku szkolnym 2018/2019.

Stypendium Starosty Tatrzańskiego to jednorazowe wyróżnienie, przyznawane absolwentom szkół prowadzonych przez Powiat Tatrzański od 2008 roku na podstawie Uchwały Rady Powiatu Tatrzańskiego, które w zależności od wyników wynosi: 1.000, 2.000 i 3.000 zł.

Stypendia wręczyli Starosta Tatrzański Piotr Bąk i Wicestarosta Jerzy Zacharko oraz Zbigniew Proszowski członek Zarządu Powiatu Tatrzańskiego podczas uroczystej Gali w piątek 6 grudnia br.
w siedzibie Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury - „Jasny Pałac” w Zakopanem.

W uroczystości – oprócz uczniów i ich rodziców – wzięli udział także dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, do których uczęszczali nagrodzeni uczniowie oraz ich wychowawcy. Obecni byli także przedstawiciele Rady Powiatu Tatrzańskiego – Marta Nędza-Kubiniec, Zbigniew Proszowski i Władysław Filar. Uroczystość prowadziła Anna Król-Józaga, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

Piotr Bąk w swoim wystąpieniu zaznaczył, że inwestycja w edukację jest najlepszą inwestycją w przyszłość. Życzył absolwentom samych sukcesów w dalszej edukacji.